Södertäljevägens naturreservat

Välkommen till Södertäljevägen

Området runt Södertäljevägen är avsatt som naturreservat för att skydda de hål som uppstår i platsens olika barriärer. Hålen är en del av den unika miljö som växt fram där industritomter möter bostadskvarter. Reservatet omfattar de befintliga hålen men inom området ska även de nya hål som uppstår bevaras.

§ I reservatet är det inte tillåtet att:

• Laga och täcka för befintliga hål samt förhindra uppkomsten av nya läckor i områdets barriärer, stängsel, murar och staket.

Welcome to Södertäljevägen

The main purpose of this reserve is to protect the holes that occurs in the areas’ barriers. The holes are parts of the unique environment that has emerged in the zones where industrial land meets residential neighborhoods. The reserve covers the existing holes, but also new holes that might occur in the area are preserved.

§ In the reserve you are not allowed to:

• Repair or cover the existing holes or prevent the emergence of new leakages in the area’s barriers, fences, walls and railings.

Genom till exempel dessa hål kan du nå de unika miljöer som bildats längs Södertäljevägen.

Överallt i vardagen möter vi stängsel, grindar och murar som ska finnas där för att upprätthålla ordning och kontroll. Men tittar vi närmare på dessa barriärer så finner vi återkommande brister i dess nät. Brister som är ett naturligt inslag i staden. Hålen och läckorna i stängslen vittnar om ett fenomen som är mer värdefullt än vår strävan efter ordning.

In the everyday we constantly encounter fences, gates and walls that are supposed to be there to maintain order and control. But if we take a closer look at these barriers, we find occurring defects in its net. Defects and leakages that are natural parts of the city. The holes and leaks are evidences of a phenomenon that is more valuable than our desire for order.

Hitta hit
Google maps >>

Södertäljevägen är lätt att nå med tunnelbana eller via olika cykelvägar in i reservatet. Tunnelbanans röda linje går utmed norra delen av reservatet. Närliggande hållplatser är Midsommarkransen och Telefonplan. Det finns flera busslinjer med närliggande hållplatser som bland annat Karusellplan, Nybodahöjden, Elektravägen, Svandammsplan och Nybodahallen.

Find it
Google maps >>

Södertäljevägen is easy to reach by public transport or by several bike paths passing the reserve. The Metro's red line is passing the north part of the reserve. Nearest stations are Midsommarkransen and Telefonplan. There are several bus routes with nearby stops including Karusellplan, Nybodahöjden, Elektravägen, Svandammsplan and Nybodahallen.

Södertäljevägen - Stockholms stad