Naturum Södertäljevägen

Naturum finns i hela landet och är ett besökscenter som ska fungera som en port till naturen. Syftet med naturum är att beskriva, förklara och skapa en förståelse kring ett områdes värden men också att inspirera människor att spendera tid i området och uppleva naturen. Själva byggnaden är belägen i anslutning till området som bedöms värdefullt i bevarandesyfte och för friluftsliv. Verksamheten är öppen för alla och är en möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om natur och miljö.

Naturum exists all over Sweden, it is a visitor centre to receive people who visit a natural area. The purpose of a naturum is to describe, explain and build an understanding of the values of an area as well as to inspire people to spend time and experience nature there. A naturum is preferably to be located in or near an attractive natural area of great value for nature conservation and outdoor recreation. It is open for everyone in any age who wants to learn more about the natural environment.

Naturum Södertäljevägen är ett självgenererat natur-rum i ständig förändring. Det är öppet från nu och tillsvidare för besökare som en utgångspunkt för vidare utforskning.

Hitta hit

59°17'55.7"N 18°00'23.2"E
Google maps >>

Naturum Södertäljevägen is a self-generated nature-space in constant conversion. It is open from now on for visitors as a point of departure for further explorations.

Find it

59°17'55.7"N 18°00'23.2"E
Google maps >>

Tidigare utställning:

Södertäljevägens natur
12/5-16 - 22/5-16

En utställning om naturen kring Södertäljevägen i en studentlägenhet i Midsommarkransen tillfälligt omprogrammerad till ett Naturum.

Previous exhibition:

Södertäljevägen's nature
12/5-16 - 22/5-16

An exhibition about the nature around the Södertäljevägen road, in a student apartment in Midsommarkransen temporary reprogrammed as a Naturum.

Södertäljevägen - Stockholms stad